Bronvermelding  E-mail

 

Alles op deze site werd “gecomponeerd” door het SAVA, maar we moesten natuurlijk ergens de mosterd halen.

 

Tekst

We halen eerst en vooral informatie uit ons archief: Het SAVA gaat actief op zoek naar bronnen: teksten, artikelen, boeken, … die we krijgen en voor eeuwig bewaren (zie ook onder Schenkingen). Ook zitten alle bronnen van de boeken die Joris De Wildeman schreef in ons archief.

 

Daarnaast hebben wij vrije toegang tot het archief van Walter Verplaetse: een zeer uitgebreide collectie van manuscripten en documenten door dit gewezen schoolhoofd verzameld. Het is een beetje zijn werk dat wij verderzetten. Met grote dank aan zijn echtgenote Bérénice De Coninck, die dit erfgoed welwillend ter beschikking stelt.

Verder citeren we ook uit “De Geschiedenis van Sleidinge”, De Sleinse Bijbel zeg maar. Met grote dank aan de auteurs Hugo Notteboom, Luc Neyt, Joris De Wildeman, Urbain De Roo, Guido Deseijn, Piet Matthys, Carlos Van Hoorebeke, Jacky Semey en Cyriel Verbruggen voor hun toelating.

Ten slotte is er natuurlijk de andere reeds verschenen literatuur over Sleidinge, waar we dankbaar gebruik van maken. Zo zijn bijvoorbeeld de brochures, uitgegeven door de parochieraad, een belangrijke bron voor de rubriek Parochiaal Slenne en alles wat met de kerk te maken heeft. Voor de rubriek Onderwijs maakten we vooral gebruik van het boek "Gemeentelijk onderwijs te Sleidinge door de jaren heen". Een volledige lijst van deze bronnen vind je onder de rubriek Uitgaven.

Alle andere bronnen worden op het eind van de tekst tussen haakjes vermeld.

 

Foto’s

Van iedere foto wordt de bron, voor zover die gekend is,  vermeld in een tekstvenstertje dat onderaan de uitvergrote foto verschijnt wanneer u die aanklikt. Voor verdere regelingen verwijzen we u door naar onze disclaimer.

 

Film

Alle videofragmenten komen, tenzij anders vermeld, uit het archief van de Sleinse FilmKlub (ook Sleinse VideoClub).

 

Audio

Alle interviews werden afgenomen door het Sava, tenzij anders vermeld. De toelating tot publicatie werd gegeven door alle geïnterviewden zelf of hun erfgenamen. Zie ook onze disclaimer.

 

Komen aan het woord:

 

 

Adrien Antoin: meestergast bij weverij Dierman.

Jan Bassleer: alias 'Jan de Postman' en postmeester in de Weststraat, later Schoolstraat.

Alberta Buysse: robuuste winkelierster en gekend als 'moeder Pootjen'.

Gilbert De Corte: ijscoman uit de Kaaistraat sinds mensenheugnis, vooral gezien in de Lembeekse Bossen.

De Calcuttiens: Jos Genbrugge, Joris De Wildeman, Joris Laroy, Stefan Lehoucq en Bart Van Damme in conclaaf en geïnterviewd door Tom Dupont naar aanleiding van het toneelstuk "Calcutta", najaar 2004.

Anna De Pauw: samen met Maurice Vander Jeught eerlang uitbaatster van de frituur in de Schoolstraat, rechtover het huidige Klokhuis.

Charles De Praetere: Kwam vanuit Zwevegem begin jaren '60 naar Sleidinge als alziende 'sjif van de stoase' die treinen, telegrammen èn hele kolenwagons regisseerde

Bert De Wildeman: theaterregisseur, Kortrijkse Sleidingenaar, ook hier actief in theater. Geïnterviewd door Tom Dupont.

Joris De Wildeman: zoon van bovenstaande Bert, kopman van The Shakers, auteur van verschillende Sleinse boeken, medewerker aan deze site.

Anna De Walsche: fragiele dochter uit kleermakerij ‘De Rooden Hoed’ (kinderen De Walsche), Dorpsstraat.

Willy De Walsche en Denise Martens: garagehouders van de Ford-, later Peugeot, in de Wurmstraat.

Margriet Goossens: gewezen huishoudster van de Lèws: de familie André Laroy in de Schoolstraat.

Ghislain Hutsebaut: bevlogen stichter van de Chirojongens ten dorpe.

Anna Impens: decennialang de administratieve rots in de branding op het Sleinse Gemeentehuis.

Abdon Laroy: oudste zoon van veevoederhandelaar André Laroy, eerst actief in het bedrijf, later zelfstandig makelaar in het Torenhof. Radio-2 interview.

Germaine Lobbens: Echtgenote van Emiel De Neve (café en slagerij ’t Gouden Hoofd’), Weststraat.

Zuster Lutgard: Moeder-overste van Ave Maria (haar wereldlijke naam is Denise Lippens).

Bea Lybaert: bevlogen stichter van de Sleinse meisjeschiro.

Mattheus Lybaert: allias 'Matteej', spraakvaar met een halve eeuw voetbalinzet.

Jan Proesmans: gewezen hoofd-internist Sint-Jozef en Mater Dei.

Jeanne Roegiest: dochter van gewezen Sanderusuitbater en dirigent Ivo "Kassèj" Roegiest. Een van de eerste Sanderuslaanbewoners.

Maurice Van Lauwe (alias ’Mories Poddink’): kapper en schilder-volksfiguur. Interview afgenomen in 1983 door de toenmalige aspiranten (Chirojongens).

Raf Van de Linde: priester-auteur en Congo-expert (wereldlijke naam: Raf Van Hecke). Corrector van onze Slèjnsen Verploatse.

Wilfried Van Hoorebeke: Sleinse tenor. Geïnterviewd door Tom Dupont naar aanleiding van het toneelstuk "Calcutta", najaar 2004.

André Willems: CVP-politicus voor en na de fusie. Interview afgenomen in 1983 door de toenmalige aspiranten (Chirojongens).

Jozef Willems: secretaris NSB.