Economie en handel > Bedrijven > Voeding A Laroy Avanti voeding

Emiel Laroy (Bron : Arnold Laroy - foto 0779) Emma De Keukelaere. (Bron : Arnold Laroy - foto 0780)

Emiel Laroy en Emma De Keukelaere.

 

 

Bakkersjongen Emiel Laroy, zoon van Edouard-Constant, uitbater van het Gouden Hoofd, woonde in de Langendam 21 (huidig nr 70, linkerdeel). Hij verhuisde na zijn huwelijk met Emma De Keukelaere in 1898 naar de Akkerkenstraat 24 (nu Schoolstraat 17, de linkerkant van het lèwstroatjen tot aan de famieljoalle scholle), en begon er bakkerij De Koornbloem.

 

 

Briefhoofd 'de Koornbloem' (Bron : Walter Verplaetse - foto 0782)

Briefhoofd 'de Koornbloem'.

 

 Jongste kind en enige zoon André blijft in het ouderlijk huis wonen. Hij volgt zijn vader op als bakker, maar zeer tegen zijn zin. Na het overlijden van zijn moeder in 1935 stopt hij de bakkerij. De winkel blijft en André specialiseert zich in het aan huis leveren van boodschappen en meel, vooral naar de boerderijen, die natuurlijk buiten het centrum van de gemeente liggen.

Geluidsfragment : Margriet Goossens over beginperiode voeding Laroy

 

André met enige dochter Bea op de kar waarmee klanten bevoorraad werden. (Bron : Arnold Laroy - foto 0783)

André met enige dochter Bea op de kar waarmee klanten bevoorraad werden.

 

 In 1940 wordt hij officieel groothandelaar. Hij laat zich inschrijven in het handelsregister als « handelaar in veevoeders en kruidenierswaren in ‘t groot en in ‘t klein ». De zaak bestaat in wezen uit een kruidenierswinkel, een groothandel in voedingswaren en een handel in granen en foerage. De kruidenierswinkel is het domein van zijn echtgenote Margriet Mechelinck, die tevens instaat voor de facturatie en de organisatie van de groothandel. André is altijd « op de baan », en zorgt voor de verkoop aan winkels (kruidenierswaren) en landbouwers (veevoeder).

 

 Links is nog het gebouw zichtbaar zoals het toebehoord heeft aan Emiel. Werd gesloopt in 1939, de foto werd kort ervoor gemaakt.  Vlnr : chauffeur (naam?) in een Ford, dienstmeid Marie Boes en Margriet Mechelinck. Rechts, aan de overkant van de straat zie je nog een hoek van het gebouw van Calcutta, dat er nu nog zo staat, daarnaast zie je een gangetje, en dan een venster en een voordeur van het 1e huis uit een rij van zeven (of negen ?) woningen die toebehoorden aan Calcutta voor de huisvesting van hun arbeiders (huidige parking). Via het gangetje kon men de achteringangen en de tuintjes (lochtinkjes) van alle woningen bereiken. Achter de wagen het huis van Heyde dat er nu nog ongewijzigd staat. (Bron : Arnold Laroy - foto 781)

Links is nog het gebouw zichtbaar zoals het toebehoord heeft aan Emiel. Werd gesloopt in 1939, de foto werd kort ervoor gemaakt.  Vlnr : chauffeur (naam?) in een Ford, dienstmeid Marie Boes en Margriet Mechelinck. Rechts, aan de overkant van de straat zie je nog een hoek van het gebouw van Calcutta, dat er nu nog zo staat, daarnaast zie je een gangetje, en dan een venster en een voordeur van het 1e huis uit een rij van zeven (of negen ?) woningen die toebehoorden aan Calcutta voor de huisvesting van hun arbeiders (huidige parking). Via het gangetje kon men de achteringangen en de tuintjes (lochtinkjes) van alle woningen bereiken. Achter de wagen het huis van Heyde dat er nu nog ongewijzigd staat.

 

 

In de stuurhut van deze Bedford zit  chauffeur Jerome De Buck. De twee kleine mannen zijn links Marc en rechts Eric Laroy. Op de achtergrond gebouwen van de meisjesschool die ondertussen gesloopt zijn. En kijk... links onderaan op de kamion geschilderd staat het telefoonnummer : 66 ! (1948) (Bron : Arnold Laroy - foto 784)

In de stuurhut van deze Bedford zit  chauffeur Jerome De Buck. De twee kleine mannen zijn links Marc en rechts Eric Laroy. Op de achtergrond gebouwen van de meisjesschool die ondertussen gesloopt zijn. En kijk... links onderaan op de kamion geschilderd staat het telefoonnummer : 66 ! (1948).

 

 

De winkel met Arnold, Eric, Daniel en  Paul. Later verbouwd tot Laroy Service en tenslotte gesloopt voor nieuwbouw (Bron : Arnold Laroy - foto 0785)

De winkel met Arnold, Eric, Daniel en  Paul. Later verbouwd tot Laroy Service en tenslotte gesloopt voor nieuwbouw.

 

 

Wegens nijpend plaatsgebrek neemt André in het begin van 1962 de beslissing om de groothandel op te splitsen. Hij bouwt naast zijn grootvaders huis in de Langendam (huidig nr 70, rechterdeel) een woning en magazijn. In september 1962 gaan zonen Arnold en Marc van start in deze nieuwe gebouwen. Marc beslist echter reeds enkele maanden nadien zich uit de zaak terug te trekken en gaat zich in Knokke vestigen waar hij een kruidenierszaak begint. Arnold, ondertussen gehuwd met Laurette Notteboom, gaat alleen verder. In datzelfde jaar neemt hij collega Blomme uit Gent, de eerste in een lange reeks van twaalf.

 

De opslagplaats (huidig Langendam 70). naast de Dodge Dart staan de 2 vrachtwagens waarmee de klanten bevoorraad werden : een Bedford (wit) en een Ford,1962. Achter de Ford nog het huis van Emiel. (Bron : Arnold Laroy - foto 0786)

De opslagplaats (huidig Langendam 70). naast de Dodge Dart staan de 2 vrachtwagens waarmee de klanten bevoorraad werden : een Bedford (wit) en een Ford,1962. Achter de Ford nog het huis van Emiel.

 

In de jaren 60 had zowat iedere gemeente een grossier in koloniale waren (vandaag nog amper 10!) Dit is niet zo verwonderlijk, als je weet dat Arnold in het beginjaar 40 winkeliers-klanten had in Sleidinge alleen.

 Door de stijgende omzet en een tweede overname (Dhondt-Mariakerke), word de opslagcapaciteit in 1967 verdubbeld.

De invoering van de BTW zorgt voor een massale stopzetting van zeer kleine winkeltjes en bedrijfjes. Voor Arnold waren er twee gevolgen: in 1969 het ingebruik nemen van de de eerste «computer», of beter gezegd facturatiemachine, en 5 overnames op 2 jaar: De Schynckel (Waarschoot), Verdonck (Ursel), Mechelinck (Assenede), Beys (St. Amandsberg) en Neyt (Assenede).

 

De zaken gaan goed, en Arnold neemt het risico in 1970 de opslagruimte meer dan te verdubbelen, zonder specifieke vooruitzichten. In 1972 wil confiseur Van Acker (St Amandsberg) gebruik maken van de overcapaciteit, en beiden maken een akkoord : op 1 oktober 1972 wordt Cie Avanta (Later Avanti en wegens naamsbescherming nog later Avanti-Voeding) boven de doopvont gehouden. Daardoor, en mede door de overname van de Wellens (Aalst), dringt zich stilaan weer uitbreiding op, maar deze mogelijkheden zijn uitgeput.

 

 Laurette Notteboom staat op de koer bij een Mercedes bestelwagen, 1976 (Bron : Arnold Laroy - foto 0787)

 Laurette Notteboom staat op de koer bij een Mercedes bestelwagen, 1976.

 

Wagenpark circa 1980 : 2  x 1 Mercedes 1313 (Bron : Arnold Laroy - foto 0788)

 Wagenpark circa 1980 : 2  x 1 Mercedes 1313.

 

 

In 1984 komt dan de belangrijkste uitbreiding : de overname van de NV Waeslandia producten (St Niklaas). Deze bekende onderneming is 4 keer groter dan Avanti, en met een opslagruimte van 8000m² is het capaciteitsprobleem in één klap opgelost. Nu wordt vanuit beide centrales geopereerd. 2 jaar later wordt ook Eliano (Scheldewindeke) overgenomen. Ondertussen komen kinderen Kathleen, Joris en Luc de zaak vervoegen.

Men begeeft zich ook op de markt van de hard-discount, door de overname van Disco Record (Nazareth) met winkelpunten in eigen beheer. De distributie naar zelfstandige winkeliers verhuist in 1989 volledig naar St Niklaas, en vanuit de Langendam (en een gedeelte van de ondertussen leeggekomen maalderijgebouwen in de Weststraat) wordt de distributie verzorgd naar de eigen winkels. Deze worden in de loop van de jaren 90 afgebouwd of verkocht, en in 1998 verhuist alle activiteit naar St Niklaas. Vanaf 1 april 2002 trekt de familie Laroy zich terug en wordt Avanti-Voeding een dochter van Spar.