Economie en handel > Bedrijven > Transport Geleyte

Leon Geleyte begint in 1937 op de hoek van de Weststraat en Kortendam een kleermakerij, waar hij ook hoeden en dergelijke verkoopt (zie ook onder economie en handel/ambachten en venters). Hij  combineert zijn stiel vanaf 1950 met allerlei transport. Hij specialiseert zich vooral in het vervoer van duiven. De duivensport was namelijk heel populiair in onze contreien, getuige de honderden duivenmelkers en tientallen clubs.

 

Leon en echtgenote bij de allereerste camion met keven (Bron : ? -foto 2173)

Leon en echtgenote bij de allereerste camion met keven

 

Leon, Gusta en x bij hun nieuwe vrachtwagen in 1956 (Bron : ? - foto 2174)

Leon, Gusta en x bij hun nieuwe vrachtwagen in 1956

 

  

In 1960 komt Willy pa bijstaan, en breidt het wagenpark uit.

 

Zoon Willy staat klaar om het stuur over te nemen (Bron : ? - foto 2175)

Zoon Willy staat klaar om het stuur over te nemen

 

In 1986 wordt de NV Vervoer Geleyte Willy opgericht. In 1989, na het overlijden van echtgenote Simone, stopt men het duiventransport.

De duiven worden gelost (Bron : ? - foto 2177)

De duiven worden gelost

 

Korte tijd nadien komt derde generatie Didier in het bedrijf, en recentelijk ook diens zoon Alexander.