Economie en handel > Bedrijven > Drukkerij Geers-Fleurackers

Jules Geers en Martha Fleurackers begonnen in 1941 een papierwinkel annex drukkerij in de Dorpsstraat (huidig nr 110). In 1951 verhuizen ze naar de hoek Weststraat-kerkplein (huidig nr 2).  Zoon Jozef zet tot op heden de zaak verder. In 1986 verhuisde men naar een nieuw gebouw in de achtergelegen tuin. (Schoolstraat rechtover de kerk).

 

Jules Geers en zoon Jozef aan de letterkast (1977) (foto 76)

Jules Geers en zoon Jozef aan de letterkast (1977).

 

Advertentie met het nieuwste aanbod, 1950 (foto 758)

Advertentie met het nieuwste aanbod, 1950.

 

Advertentie waarin ingespeeld wordt op de gemeenteverkiezingen, 1964. (foto 759)

Advertentie waarin ingespeeld wordt op de gemeenteverkiezingen, 1964.