Klompenmaker Camiel Pede was met zijn echtgenote Anna Causyn actief op een hof in de Polenstraat (huidig nr 43: later garage Taets - drukkerij Dhaenens).

Men beschikte over een bescheiden machinepark, 1930 (Bron : Walter Van Durme -Foto 2262)

Men beschikte over een bescheiden machinepark, 1930

 

Het kloefkabbersgezin geschoeid met eigen makelij naast half afgewerkte exemplaren, ca 1930 (Bron : Walter Van Durme -foto 2263)

Het kloefkabbersgezin geschoeid met eigen makelij naast half afgewerkte exemplaren, ca 1930

 

Camiel en Anna bij het basismateriaal  houten blokken van ruim 60 cm, 1960 (Bron : Walter Van Durme - Foto 2264)

Camiel en Anna bij het basismateriaal  houten blokken van ruim 60 cm, 1960

  

Verdere info hierover altijd welkom.