VOS

Na de eerste Wereldoorlog ontstonden overal in Vlaanderen Bonden van Vlaamse Oud-Strijders (VOS en BVOS). In Sleidinge ook vanaf 1 oktober 1919. De oorspronkelijke bedoeling was het bevorderen van het Vlaams bewustzijn en antimilitarisme.

Achtereenvolgens kwamen de oudstrijders bijeen in Café St.-Cecilia, daarna in Het Huis Van Oostenrijk, vervolgens bij de kinderen De Gryze op het Dorp.

 

Bron : Joris De Wildeman - 2078

Vlaamse Oud-Strijders rond 1930.

 

Bron : Anna De Walsche - 2079

Foto uit dezelfde periode, genomen op de meisjesschool.

 

Tijdens de jaren 20-40 stonden zij volledig aan de kant van de Paepisten. Na WOII worden ze in de hoek van de collaboratie geduwd. Daarom houdt VOS Sleidinge op te bestaan, maar wordt in 1977 heropgericht.

NSB

Nog voor het einde vande tweede Wereldoorlog, na het beëindigen van de vijandelijkheden,wordt in Sleidinge de Nationale StrijdersBond opgerichtop 10 december 1944. De bedoeling was enerzijds de belangen vanalle oudstrijders (dus ook die van WOI) de behartigen, anderzijds de bevolking deze verschrikkelijke periode nooit te laten vergeten.

Het lokaal was eerst Het Huis Van Oostenrijk, dan Het Gouden Hoofd, vervolgens Het Spiegelhof, en tot op heden het Sanderushuis.

 

Bron : X

René Buysse wordt als oudstrijder gehuldigd terwijl voorzitter Albert Robberecht toekijkt. Links burgemeester Hamerlinck, rechts pastoor Browaeys.

 

Ideologisch is de NSB Belgicistisch, en niet Vlaamsgezind zoals de VOS.

Ieder jaar wordt er op 11 november de wapenstilstand herdacht tijdens het dodenappel.

 

Dodenappel

Dodenappel 11 november 1979: schepen André Willems herdenkt de oorlogsslachtoffers in aanwezigheid van politici, geestelijkheid, schoolgaande jeugd  en inwoners  (oa vlnr  EH Guido Baeke, Julien Lehoucq, Jozef Sierens, Luc Wylleman, Maurice Criel, Hans Barbier, Vo Tung Koi, Marc Van Hecke).

 

> Geluidsfragment : Jozef Willems, secretaris nsb over vlaggendragers en voorzitters (2007)

> Geluidsfragment : Jozef Willems, secretaris nsb over oprichting en doel (2007)