Alles begint met de "zondagsschool". Toen Belgîë nog heel jong was, was er van gratis dagelijks onderwijs nog geen sprake, en waren de meeste kinderen analfabeet. Enkele begoede inwoners richten in 1878 daarom de zondagsschool op. Het neogotische gebouw had het uitzicht van een kerk, inclusief toren. (nu het huidige Klokhuis). Kinderen konden hier dus 1 dag per week (zondag) leren lezen en schrijven. Zie hiervoor ook de rubriek Onderwijs.

Na het verdwijnen van de zondagsschool komt er in de gebouwen een eerste vorm van jeugdbegeleiding, namelijk de "patronage", vooral bedoeld om de jongeren 'stichtende ontspanning' aan te bieden (en van straat weg te houden).

 

 

Foto 2410 - Bron : Georges Berghman

Iedereen kon stempels verzamelen in zijn aanwezigheidsboekje.

 

Uit de patronage - in de volksmond De Kring -  groeit er - naast de stichting van o.a. Chiro en allerlei sportclubs - een meer georganiseerde en actievere jeugdwerking onder impuls van o.a. meester Willy Slock  en onderpastoor Omer De Witte  De St. Joriskring (1966), niet veel later hernoemd tot Jeugdhuis St. Joris Sleidinge en vervolgens (1976) Jeugdhuis Sleidinge.

 

Foto 2411 - Bron : Archief Klokhuis

Marie Staelens was - samen met echtgenoot Cyriel - de allereerste uitbaatster van de Kring. Hier steekt ze een frietje, waarschijnlijk van rechtover de deur…

 

Foto 2412 - Bron : Koen de Scheemaeker

 Marie (midden) wordt hier geflankeerd door opvolgster Anny De Roo en echtgenoot Antoine De Scheemaeker (links) en leverancier Medard "Wip" Roegiers met echtgenote Maria Buysse rechts. Uiterst links vervolledigt Juliette De Scheemaeker, zus van, de équipe. 1963