In 1920 gaat –zoals overal in Vlaanderen- in Sleidinge een plaatselijke werking van de 'Boerenbond’ van start. Het hoofddoel is een goede beroepsopleiding en brede maatschappelijke vorming aan te bieden.

De eerste bestuursploeg bestaat uit Louis Vereecke (hereboer en gemeenteraadslid), Leo Acke, Jan Neyt en proost EH Leman. Een jaar later, 1921 komt er een ‘landbouwschool’: in de wintermaanden volgen in de gemeentelijke jongenschool een 25-tal boerenzoons diverse vakken, die worden gegeven door o.a. dokter Boterman en veearts Claeys.

In 1927 wordt ook in Sleidinge de ‘Boerinnenbond’ actief. De eerste voorzitster van deze vrouwelijke versie van de ‘Boerenbond’ is Germaine Neyt. Men houdt het vooral bij een jaarfeest, een retraite en een landbouwgerichte bezoeken.

 

Foto 2400 - Bron : Karin Meire

In 1970 viert de gilde haar Gouden Jubileum. Vlnr Omer Geirnaert, ?, Jozef Temmerman, Joris Hamerlynck, Voorzitter en Schepen Roger Vereecke, ? De Roo, burgemeester Georges Haemerlinck, Eli Lippens, ?, Jozef Sierens, Roger Dellaert, Honoré Sierens, Philemon De Coninck, Camiel Martens.

 

Er komen ook een spaarkas, verzekeringsmaatschappij, aankoopafdeling, landbouwtentoonstelling, enz. Aanvankelijk met 70 leden, groeit de Boerengilde tot gemiddeld 250 leden.

Op politiek vlak is de Boerengilde in het landelijke Sleidinge één van de 3 standen binnen de CVP (naast de arbeiders –ACW en middenstanders- NCMV). In de jaren vijftig scheurt zich een kleinere groep af onder de naam ‘Drietand/Algemeen Boeren Syndicaat’ met politieke gevolgen: Hubert Neyt en Robert Willems zetelen als oppositie in de gemeenteraad. Eén kiezing later verdwijnt deze afgescheurde groep.

 

Foto 2399 - Bron : De Geschiedenis van Sleidinge

De niet te tellen leden van de Boerinnenbond in 1933

 

In 1971 komt er een opsplitsing en naamswijziging:  de Landelijke Gilde richt zich op het sociaal-culturele en de Bedrijfsgilde wordt de belangenvereniging van de actieve landbouwer. De Boerinnenbond vormt zich om tot de KVLV (Katholiek vormingswerk van Landelijke Vrouwen)

Het lokaal is nog steeds gevestigd in de Schoolstraat (‘De Kring, nadien ‘Jeugdhuis’, nu ‘Klokhuis’)