Parochiaal Slenne > Pastoors

0. Heel vroeger…

Er zijn natuurlijk al langer priesters in Sleidinge, maar zoals reeds gezegd beperken we ons tot de laatste 120 jaar.

 

1. Frans Podevijn

Geboren in Lokeren is hij pastoor van 1891 tot 1924.In dit jaar sterft hij op de gezegende leeftijd van 84 jaar.

Tijdens zijn priesterschap komt er een nieuw altaar waarin drie relikwieën. Ook laat hij in het koor de vier glasramen vernieuwen. Daarvan blijft er vandaag nog één over: het enige glasraam zonder voorstelling.

Ook opent hij in 1895 de parochiale bibliotheek, ongeveer waar nu de fietsenstalling is van de Bijenkorf.

 

2. Remi Van Lierde

Geboren in 1871 in Voorde is hij pastoor van 1924 tot 1947, de tijd dus van de politieke tweestrijd.

Hij ligt niet wakker van de scheiding van Kerk en Staat, want stelt zich succesvol kandidaat-bestuurder van de COO Onder zijn priesterschap worden een aantal kerkschatten gerestaureerd. Ook worden de bol en de haan op de kerktoren verguld, en word het smeedijzeren kruis vervangen. In 1929 en 1930 plaatst men vijftien nieuwe glasramen, waarvan hij er zelf een schenkt – dat boven de doopkapel, voorstellende de doop van Clovis door bisschop Remigius, patroonheilige van de pastoor.  In 1933 komen er nieuwe leien op dak en toren.

Ook voor de school verricht hij heel wat: hij start de avondhuishoudschool en laat klassen en patronaat bijbouwen. Hij laat ook de gemeente toewijden tot het Heilig Hart en in 1931 wordt het monument opgericht dat nu nog op het kerkplein staat.  Ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum schenken de parochianen eveneens een glasraam: dat van Sint-Joris in het koor. In 1947 overlijdt hij in Sleidinge

 

Het programma van de aanstelling van pastoor Van Lierde.

 

3. Joseph Van Hevele

Geboren in 1898 in Eke is hij pastoor van 1947 tot 1951. Een tijdspanne van amper vier jaar dus. Dan wordt hij benoemd tot pastoor in Petegem-Deinze, waar hij in 1966 overlijdt.

 

bron : Walter Verplaetse - 2047

Het programma van de aanstelling van pastoor van Hevele.

 

 4. Jozef D’Haenens

Geboren in 1894 in Passendale is hij pastoor van 1951 tot 1968. In dat jaar moet hij noodgedwongen op rust. Geplaagd door ziekte, neemt de pastoor ontslag op 23 december 1968. Hij overlijdt hier in 1973.  

In de loop van zijn priesterschap moderniseert de kerk als instituut ten gevolge van het Vaticaans Concilie. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de banken vooraan de kerk, waarop de gelovigen moesten knielen tijdens de communie, en de “kerkstoelen op naam” die de rijke burgers kochten en zo hun gereserveerde plaats hadden.  

Hij is ook de man op de fiets, de balpen achter de oren en met de zwarte collectezak op zoek naar geldelijke middelen. Zo sponsort hij niet alleen de missies en basiliek van Koekelberg, maar ook de plaatselijke verenigingen, onder andere de pas opgerichte Chiromeisjes.

Zijn grootste werk was echter het verder uitbouwen van de meisjesschool. Zie onder onderwijs/vrij onderwijs (Bijenkorf).

 

Bron : Kerkarchief - 2048

Pastoor Jozef D'haenens.

 

> Geluidsfragment : Alberta Buysse over pastoor D'Haenens

 

5. Alfons Browaeys

Geboren in 1917 in St.-Maria-Hoorebeke is hij pastoor van 1968 tot 1978. Dan gaat hij op vervroegd pensioen, amper 51 jaar oud. De priester wil zichzelf verwelkomen met het glasraam van Sint-Godelieve in het kerkkoor, dat door de parochie wordt aangekocht en 1971 geplaatst wordt. De tekst op het raam wordt echter een hulde aan pastoor D’Haenens, na een protestactie van de jeugd. Die vonden het passender de verdiensten van zijn voorganger te vereeuwigen, in plaats van de zelfverklaarde hulde van een priester die zich in Sleidinge nog niet bewezen had. ”.

Tijdens zijn priesterschap wordt de kerk zelf grondig onder handen genomen: vernieuwingswerken in dak en toren, rode tapijten van Calcutta, binnenmuren geverfd, verwarming vernieuwd; de kerkstoelen met gevlochten zittingen worden overtrokken.  

Hij roept ook de roepingendag in het leven (zie onder kerkelijk leven).

In 1974 is Sleidinge geschokt. Er is ingebroken in de kerk! Het groot schilderij van St. Joris, zeven staties van de kruisweg en de mantel van het O.L.Vrouwbeeld zijn weg. De daders worden gepakt en enkele maanden later komt de buit terug uit Nijvel.

Hij blijft wonen in een villa van mevrouw Ghysbrechts, waar hij begint te schrijven. Onder het pseudoniem Ali Geeke – in de volksmond Allie Zieekke – verschijnt onder andere Mijn Moeder. Hij sterft in 1990.

De pastoor duikt her en der op in de filmpjes op deze site uit zijn tijd.

 

Bron : X

Pastoor Alfons Browaeys

 

6. Henri Verwilst

Geboren in 1923 in St.-Laureins is hij pastoor van 1979 tot 1981. Tijdens de amper twee jaar van zijn priesterschap brengt hij toch heel wat teweeg in de parochie, en dan vooral voor de jeugd. Zo start hij onder andere de financiële actie voor de verbouwing van het jeugdhuis.

In 1981 ziet Sleidinge hem met spijt benoemen tot deken van Beveren-Waas. In 2003 overlijdt hij plots in Bassevelde

 

 

{wmv}9015{/wmv}

1979 2010 aanstelling pastoor verwilst

 

 

7. Alfred Janssens

Geboren in Sint-Amandsberg in 1924 is hij Pastoor van 1981 tot 1989. Daarna wordt hij benoemd tot directeur van de Zusters Franciscanessen en verhuist hij naar de bijhorende woning, op de hoek van de Kerkstraat met Sleidingedorp. Een kleine twee jaar later overlijdt hij.

Tijdens zijn priesterschap houdt hij zich vooral bezig met het opvolgen van de dingen die door zijn voorganger gestart zijn. Het kerkgebouw wordt officieel beschermd, en door het achteruitlopende aantal kerkbezoekers wordt tijdens de week de winterkapel gebruikt. De parochie wordt een kruisweg van Leo Steel geschonken, die in 1987 plechtig wordt opgehangen. De vrijgekomen exemplaren worden geschonken aan de parochie Kobbegem van Sleins priester Joris Spanhove. Verder worden de glasramen herlood en ingevensterd, en de binnenmuren krijgen een okergele verflaag. Men begint de kerk te verwarmen met gasstralers. Ook verdwijnen de kerkstoelen uit de achterste beuken

 

 

{wmv}9016{/wmv}

1981 2010 aanstelling pastoor janssens

 

 

8. André Peereboom

Geboren in Eine in 1941 is hij pastoor van 1989 tot 1991. Alweer een priester die tijdens een kort priesterschap veel gedaan heeft. Hij zet niet alleen de financiering via renteloze leningen, maar ook de inwendige vernieuwing van de vrije meisjesschool, die herdoopt wordt tot de Bijenkorf, op het getouw. Hij ondergaat de “mini-schoolstrijd”, waardoor beide scholen gemengd en kleuteronderwijs gaan aanbieden. Ook in het jeugdhuis moet hij problemen aanpakken. In 1991 wordt dit het Klokhuis onder het beheer van de vzw Parochiale Werken.

Met medepastoor Guido Baecke vormt hij een goed geöliede tandem, die naast de materiele zorgen ook en vooral werk maakt van verenigingsleven en catechese.

Zijn bisschop zag blijkbaar dat het goed was, en roept hem eind 1991 bij zich als privé-secretaris (officieel pas in maart 1992). Medepastoor Baecke, bijgestaan door priester op rust Raf Van Hecke houden de boot recht tot de aanstelling van een opvolger.

 

9. Alfred Van den Abeele

Geboren in Eeklo in 1944 en opgroeiend in Adegem, is hij pastoor van 1992 tot 2000. De tijd van priesters op overschot is gedaan. Laatste medepastoor Baecke wordt pastoor benoemd in Bevegem, en vanaf eind 1998 krijgt Van den Abeele ook Oosteeklo toegewezen. Gelukkig is er een goede parochieploeg die hij verder versterkt - en in 1998 zelfs officieel aangesteld wordt, en krijgt hij hulp van pastoor op rust Louis Vereecke, aalmoezenier van het psychiatrisch centrum. In 1996 richt hij de Sint-Jorisgilde opnieuw op, die jaarlijks de talrijke medewerkers in de parochie in de bloemetjes zet. Hij herschikt de kerk grondig en ontwerpt een doopvont die in 1997 in de kerk wordt geplaatst. Tijdens de week gebruikt men nu enkel het achterste – en oudste – gedeelte van de kerk. Hij laat ook de bekende Godelieve-ommegang vervangen. In 2000 wordt hij benoemd in Nevele, Hansbeke, Vosselare en Merendree.

 

10. Patrick De Baets

Geboren in Gent in 1966, is hij pastoor van 2000 tot 2009.

Pastoor Patrick zoals hij zich graag liet noemen, krijgt ook Belzele toegewezen. Deze jonge en actieve priester maakt van het BOS (Belzele-Oosteeklo-Sleidinge) gemeenschappen waarin liturgie en kerkelijk leven een hedendaagse invulling krijgen. De tijd is echter nog niet ver genoeg heen om deze priester al in de geschiedenisboekjes/sites te zetten.

Wegens “geblokkeerde problemen met zijn deken”,  wordt hij eind 2009 benoemd in Oostakker.

 

11. Johan Balcaen

Geboren in Gent in 1961, is hij pastoor sedert 12 februari 2010 van Sleidinge, Oosteeklo, Rieme en Ertvelde.