Onderwijs > Gemeentelijk

 

Het gebouw op de hoek van de Weststraat (zie onder “onderwijs”) herbergt de school zeker tot 1862. Daarna komt er een nieuwe school in de Dorpsstraat (huidige locatie). Het begint met vier klassen en een huis voor de hoofdonderwijzer. Het oude gebouw doet vanaf dan dienst als gemeentehuis.

Tengevolge de schoolstrijd (1879) wordt godsdienst een keuzevak buiten de lesuren (zie ook hoofdstuk Politiek). Uit protest - en schrik voor de clerus - nemen alle onderwijzers ontslag en enkele stappen over naar de vrije meisjesschool, die voor een tijdje gemengd wordt, want ook de meeste leerlingen blijven weg. Op dat moment blijkt het gemeentelijk onderwijs in Sleidinge nog te bestaan uit één klas voor de jongens, en één voor de meisjes.

Na de verkiezingsoverwinning van de katholieken (1884) wordt godsdienst terug een verplicht vak, en komen drie onderwijzers, samen met alle jongens, opnieuw over van het Akkerken. De ene klas meisjes doet de omgekeerde oversteek.

Vanaf 1895 start het schoolsparen ...tot in 1980 . De eerste schooldag van de week gaf de leerling een bedrag aan zijn meester, die alle bedragen noteerde 'in de spaarboek' (Raffaisenkas).

In 1914 zijn er 6 klaslokalen. Het zevende studiejaar krijgt les in het schoolhuis. De schoolplicht (verplicht van 6 tot 14 jaar) wordt in mei ingevoerd, maar loopt vertraging op door de oorlog: het achtste studiejaar komt er vanaf 1916, controle op de leerplicht vanaf 1918. Na de oorlog komt er ook avondschool: tekenen/rekenen, landbouw,….

 

 

Bron : Geschiedenis van Sleidinge - 2041

Het oorspronkelijke schoolhuis.

 

In de dertiger jaren speelt men in op de textielnijverheid en organiseert men een heuse weverijschool, inclusief verschillende types getouwen.

> Geluidsfragment Adrien Antoine over de weefschool in de jaren '30 op de gemeenteschool.

In 1934 worden de zes klassen verbouwd naar vier, en erboven komen vijf lokalen ( nog steeds in gebruik). Ook komt er een nieuwe toegangspoort (verdwenen in 1986), omdat de brandweer, die in een hangar achteraan de speelplaats onderdak had, groter materieel kocht.

Bij de mobilisatie van 1939 worden enkele leerkrachten opgeroepen: o.a. Albert en Firmin Robbrecht, Armand Van Daele en André De Coninck. Zij worden vervangen door de eerste vrouwelijke onderwijzeressen.

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, zendt men alle leerlingen naar huis. Pas na vijf weken kunnen ze terug naar school. In de loop van de bezetting krijgen de leerlingen steun van Winterhulp (zie ook onder Oorlogsgeweld). De school moet een aantal keer dichtblijven wegens gebrek aan brandstof.

Na het bombardement op Calcutta (19 mei 44) wordt er, uit veiligheidsoverwegingen, enkel nog les gegeven in de voormiddag, omdat luchtaanvallen haast altijd na de middag plaatsgrepen. In de nadagen van de oorlog, kort na de bevrijding, wordt de school gebruikt om geallieerde soldaten te huisvesten. Daardoor gaan de jongens en meisjes beurtelings naar de vrije school in het Akkerken.

Vanaf mei 1958 mogen de leerlingen op woensdagmiddag thuisblijven. De zaterdag blijft een halve schooldag.

In mei 1960 start de muziekschool op onder impuls van Ivo Roegiest en Walter Verplaetse.

In 1965 schaft men het 7e en 8e studiejaar af wegens niet meer echt zinvol. In oktober 1969 wordt de zaterdag een volledige vrije dag.

Opnieuw dienen zich grote verbouwingen aan. Het schoolhuis, schoolpoort, overdekte koer, kolenkot, brandweerhangaar en toiletten worden afgebroken. Er komt een nieuwe refter, turnzaal, en 2 overdekte speelplaatsen (allemaal nog in gebruik). Deze nieuwbouw komt in gebruik van af december 1970. De Sleinse brandweer verhuist naar het Oostveld.

 

Bron : Geschiedenis van Sleidinge - 2040

De inkompoort.

 

Vanaf 1972 wordt Walter Verplaetse directeur, en laat een nieuwe wind waaien door de gemeenteschool: er komt een oudercomité, sportkampen en plattelandklassen zien het licht, de achterliggende boomgaard wordt aangekocht en omgevormd tot speelweide en voetbalveld (1975). In 1980 hervormt hij het generatielange gebruik van de meitak: waar het de gewoonte was dat leerlingen op de laatste schooldag een tak meebrachten “om de mei te steken” (cfr bouwsector), kwam er nu een carnavaleske stoet door de dorpskom.

In 1983 starten alweer verbouwingswerken die 3(!) jaar duren. Er komen nieuwe klassen en lokalen achteraan de bestaande gebouwen, met uitzicht op de speelweide, die voorzien in de moderne noden.Ondertussen volgt Etienne Van de Velde in 1984 directeur Verplaetse op.

Na enige commotie, wordt er in 1990 ingegaan op de vraag om meisjes toe te laten. Meteen laat de vrije school ook jongens toe. Als reactie daarop organiseert de gemeenteschool voortaan ook kleuteronderwijs. Men maakt onmiddellijk werk van nieuwe gebouwen langsheen de Kerkstraat, die in 1999 geopend worden.

Onderwijs > Gemeentelijk > andere
Onderwijs > Gemeentelijk > Klasfoto's
Onderwijs > Gemeentelijk > Meesters

De meester was dikwijls de onvrijwillige drager van een lapnaam. Ontdek ze hier.