Economie en handel > Land en Tuinbouw > Tuinbouw

Tuinbouw

Fruit sorteren was een typisch vrouwelijk beroep. Je kan hier ook de vaatjes zien waarin deze bruine kriekperen werden verpakt,1929.
Foto 2401 - Bron : Lut Lybaert
Anna en Julia Wytinck, met in hun midden moeder Irma Vereecke, bij de tomatenplanten in hun zeer puntvormige serres. Daartussen opgeschoten prei met zaadbollen. Ze deden namelijk hun eigen zoad op. 1942