Emiel Vermeulen begint met Amelia Dellaert nog voor WO I een boerderij in de Wellingstraat (huidig nr 13, nu grondwerken Danny Willems). Hun zoon Ivo huwt met Maria Criel en zet het bedrijf verder vanaf 1942. Met 4 kinderen (Eric, Urbain, Annie en Etienne) overleefde men op wat men een typisch Sleinse kleine boerderij kan noemen: 3 koeien,2 varkens en wat landbouwland. Bij gebrek aan een paard werden 2 à 3 ossen aangeleerd om het werk te doen.

 

 

Het hof van Vermeulens (Foto 2823 - Eric Vermeulen)

Het hof van Vermeulens

 

 

Gerard Camerlinck leert Eric en Urbain tot cowboys op (foto 2824 - Eric Vermeulen)

Gerard Camerlinck leert Eric en Urbain tot cowboys op

 

 

Elk hof zijn kapelletje. Urbain, moeder Maria, Annie en Eric, en 1 vinne om later op te eten (foto 2825 - Eric Vermeulen)

Elk hof zijn kapelletje. Urbain, moeder Maria, Annie en Eric, en 1 vinne om later op te eten

 

Later kwam er uitbreiding met zeugen, mestvarkens, biggen, mestkalveren, en bijkomend akkerland.

 

 

 

Er werd zelfs geïnvesteerd in een kippenstal. (foto 2826 - Eric Vermeulen)

Er werd zelfs geïnvesteerd in een kippenstal.

 

Hieronder een paar beelden van de veelheid aan taken die aan de landbouwer eigen waren.

 

 

 

Het loof van de bieten werd gekapt en gerecycleerd als dierenvoeder. Ivo en Maria en zoon Eric aan den arbeid. (foto 2827- Sleinse Filmklub)

Het loof van de bieten werd gekapt en gerecycleerd als dierenvoeder. Ivo en Maria en zoon Eric aan den arbeid.

 

 

Dezelfde drie bij het aardappelen rooien (foto 2828 - Eric Vermeulen)

Dezelfde drie bij het aardappelen rooien

 

 

Hooien was vrij intensief werken. Zowel de mannen (Eric en Urbain)...

Hooien was vrij intensief werken. Zowel de mannen (Eric en Urbain)...

 

 

…als de vrouwen (Maria en Annie; en nogmaals Eric) werden ingspannen. (foto 2830 - Eric Vermeulen)

…als de vrouwen (Maria en Annie; en nogmaals Eric) werden ingspannen.

 

 

2831

Na het hooien komt er een ruiter van. (foto 2831 - Eric Vermeulen)

Na het hooien komt er een ruiter van.

 

 

Schaft aan het uiteindelijke doel: de opper. (foto 2832 - Eric Vermeulen)

Schaft aan het uiteindelijke doel: de opper.

 

De boerderij werd in 1975 verkocht. Ivo en Maria beginnen met café 't Vosken op de Weegse, waar een generatie later kleinzoon Gerd ook zou starten met het jongerencafé 't Cartouchken. Urbain wordt slager en opent een zaak daar naast de deur. Eric opent als bakker een zaak een eindje verder in de Wurmstraat.