Een archief is niets zonder aanvoer van bronnen.

Om het goede voorbeeld te geven schonken Joris De Wildeman en Joris Laroy heel wat zaken uit hun persoonlijke collectie aan het archief. We mochten ook van anderen  reeds heel wat materiaal ontvangen dat in het SAVA bewaard blijft voor de toekomst en ontsloten wordt.

Volgende schenkers willen we toch speciaal vermelden:

ACV Sleidinge: Het volledig archief werd aan het SAVA overgedragen door Dirk Baetens, Arsène Martens, William Braeckman en Rudi Van De Walle

Joris Blanckaert: vader André Blanckaert hield een krantenknipselarchief bij over Sleidinge. Nu in ons bezit.

Germain Bracke: Schreef heel wat informatie bijeen, speciaal voor onze site. Schonk ons ook zijn persoonlijk archief.

Bérénice De Coninck: Het SAVA heeft volledige inzage in het archief van haar vader, meester André De Coninck, en haar echtgenoot Walter Verplaetse en diens vader Achiel Verplaetse.

Urbain De Roo: Specialist van ons kerkgebouw inclusief inhoud: kunst, architectuur en patrimonium. schonk ons een deel van zijn archief dat voornamelijk onze witte kathedraal als onderwerp heeft.

Myriam Van Hoorebeke: vader Roger en moeder Clara Van Speybroeck hielden publicaties en voorwerpen bij. Roger Van Hoorebeke maakte ook veel foto's en dia's, beelden die we vandaag niet meer kunnen maken. Nu allemaal in ons bezit.

 

Verder kregen we :

Stukken persoonlijk archief van:  Urbain De Roo, Tom Dupont, Arnold Laroy.

Filmpjes van: Laurent Hamerlynck (van vader Georges), Eric Pisman, Jozef Roegiers, Gino Van Herzeele, Antoon Van Hoecke, Rita Verschelde, Adrien Wytinck.

Foto's van: Georges Berghman, Gemeentelijke basisschool, Bert De Craene, Els Geers en Greta Ransschaert (van vader en echtgenoor Herbert Ranschaert), Joseph Hamerlynck, Eric Laroy, E.H. Michaël Meerschaert, Karine Meire, archief Theo Silversmet (Melle), Nadine Van der Linden, Antoon Van Hoecke, Marianne Van Renterghem, Jacqueline West, Jan Willaert.

Publicaties van:  Patrick Audenaert, Georges Berghman, Adelin Debbaut, Germain De Craene, Chritiane De Groote, Michel De Jaeger, Ronny Dellaert, Luc De Vos (Lia Willems), Bertha Geers, Magda Guelinckx, Marie-Claire Hamerlinck, Joseph Hamerlynck, Paul Heyerick (Belgische STations Noord-West), Eric Laroy, Tony Meiresonne, Mithremcommité,  Jozef Roegiers, Georges Rogge (Infrabel), Ivan Steenbeke, Rosa Struyvelt, Marc Termont, Raf "Van De Linde" Van Hecke, Louisette Van Wynsberghe.

Voorwerpen van: Adrien Antoin, Antoine Ardeel, Roger Baetslé, Erwin Blanckaert, CM Sleidinge, Adelin Debbaut, Maria De Clercq, Gilbert De Corte, Marc De Greve, Laurent De Roo, Gemeente Evergem, Franki Meganck, Laurent Hamerlynck (van vader Georges), Joseph Hamerlynck, Paul Laroy, Patrick Mommaerts,  Luc Spanhove, Johan Van Leeuwen, Petrus Van Looij en en Delphine Dhooge, Eric Vermeulen, Norbert Wieme.

Dank en hulde aan de milde donateurs!!!

Zij zullen voor eeuwig schitteren aan het Sleins firmament!