Armoede- en ziekenzorg zijn van alle tijden. De manier van helpen veranderde wel in de loop der eeuwen. Tot ca. 1800 deed de pastoor aan armenzorg met hulp van een paar vrijwilligers. Napoleon maakte er ook een wereldlijke zaak van. Ook ziekenzorg kende een evolutie van religieuze naar wereldlijke verantwoordelijkheid. In deze rubriek zullen alle vormen van zorg voor de medemens aan bod komen. 

In Sleidinge zijn er twee (eigenlijk twee keer twee) instellingen die meteen opvallen wanneer we het over welzijnszorg hebben: de Psychiatrische Centra Mater Dei en Sint-Jozef, het OCMW, en de Zusters Franciscanessen, die ook een grote rol speelden in het onderwijs (zie rubriek Onderwijs). 

 

Maatschappelijk Welzijn > Psychiatrie
Maatschappelijk Welzijn > Zusters Franciscanessen en OCMW