Legendes en folklore > Legendes

Sleidinge duikt soms op als plaats van fantastische verhalen. De waarheid achter deze legendes is per definitie niet altijd te achterhalen, maar ze behoren wel tot ons aller erfgoed.

Legendes en folklore > Folklore

In deze rubriek vind je meer over de lokale gebruiken, feesten, riten,…. die in de loop der jaren grotendeels verdwenen zijn.