De schilderijtjes van deze langstlevende ommegang hebben natuurlijk ook veel te lijden van regen en zon. Leo Steel herstelde ze bijna jaarlijks. De laatste opknapbeurt was in 1980, uitgevoerd door Albert Steel (zoon van Leo), Victor Van Renterghem en Ludwig Versluys.

Hieronder kan je de 14 staties nog eens overdoen:

 

 Foto 2385 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

I. Het doopsel van Godelieve

 

 

 

Foto 2386 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

 II. De godsvrucht van Godelieve

 

 

Foto 2387 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

III. Haar naasteliefde

 

 

Foto 2388 - Foto : Georges Berghman voor de parochieraad 

IV. Haar huwelijk met Bertolf

 

 

Foto 2389 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

V. De beproevingen  van Godelieve

 

 

 Foto 2390 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

VI. De heilige wordt gedwongen kraaien te verjagen

 

 

 Foto 2391 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

VII. Godelieve lijdt onder de afgunst harer schoonmoeder

 

 

Foto 2392 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

VIII. De marteldood

 

 

 Foto 2393 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

IX. Haar lichaam wordt in de vijver gedompeld

 

 

Foto 2394 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad 

X. Godelieve op haar doodsbed

 

 

Foto 2395 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad 

XI. Godelieve wordt aanroepen en vereerd

 

 

 Foto 2396 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad

XII. De wonderbare genezing van een kind

 

 

Foto 2397 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad 

XIII. De bekering van Bertolf

 

 

Foto 2398 - Bron : Georges Berghman voor de parochieraad 

XIV. Godelieve wordt heilig verklaard

 

 Halfweg de jaren 90 bevond de ommegang zich opnieuw in erbarmelijke toestand. Hij zou niet meer herschilderd worden...