Voor 1800 ligt Sleidinge in een armoedige streek waar nauwelijks iets te merken is van enige economische vooruitgang. De wieken van de windmolens draaien om de Sleidingenaren te voorzien van hun dagelijks brood. Het is de enige mechanische ‘machine’ waarbij geen handenarbeid aan te pas komt, overal elders is dit wel het geval.

 

Maar daar komt plots verandering in met de opkomst van de stoommachine die heel wat economische en dus financiële perspectieven biedt. Ondernemende zakenlui zien er brood in en er worden stoommachines geplaatst die molens, weefgetouwen, walsen en andere machines in beweging brengen. Hoewel we niet van een echte industriële revolutie kunnen spreken, verandert ons gedragspatroon grondig.

 

Ook door de aanleg van de spoorweg Gent – Eeklo – Brugge maakt de Sleinse economie een grote opgang. Vooral textielbedrijven, fruithandelaren en hun toeleveranciers vestigen zich in de buurt van het station, dat in die tijd aan de rand van het woongebied ligt(!). Anno 1930 wordt er voor 844 ton per jaar fruit verpakt en vertransporteerd richting Engeland. Daarnaast is het plots mogelijk arbeiders goedkoop van de ene gemeente naar de andere te brengen. In 1951 tellen we volgende tewerkstellingscijfers in de 5 Sleinse textielfabrieken: Dierman 470 / Calcutta 250 / La Coriandre 180 / De Paepe & co 23 / De Paepe & Van Damme 16

 

Nog geen honderd jaar later worden die stoommachines vervangen door gas- en elektrische motoren. De aanleg van het elektriciteitsnet brengt ‘paardenkracht’ tot in de verste uithoeken en zorgt voor tientallen bedrijven en bedrijfjes die voor werk en welvaart zorgen in eigen streek. (Bron: Frederik De Cocker)

Heel wat mensen combineren verchillende economische activiteiten uit pure noodzaak. Een mooi voorbeeld hiervan is de familie Van Durme uit de Weststraat, die in café In De Kroon woonden (huidig perron treinhalte).  Het café is ook een afspanning (mensen- en paardenrustplaats), het gezin sorteert fruit en later komt daar nog een kolenhandel bij.


De items zijn gerangschikt volgens hun meest bekende of belangrijkste activiteit:

De bakker met broodronde annex winkel vind je onder Winkels.

De bakker of bierhandelaar met ronde zonder winkel vind je onder Ambachten en Venters.

De kruidenier die een bier- of melkronde heeft vind je onder Winkels,

Maar de brouwer die later bierhandelaar werd vind je onder Bedrijven.

 

Economie en handel > Ambachten en Venters
Economie en handel > Bedrijven
Economie en handel > Horeca
Economie en handel > Jaarmarkten en beurzen
Economie en handel > Land en Tuinbouw
Economie en handel > Winkels