Vooraf: Om het leven en carrière van deze waarschijnlijk grootste Sleidingenaar ooit te beschrijven, is al sloten (digitale) inkt gevloeid, en voorzeker is het laatste woord over hem nog niet gepubliceerd. Op deze pagina willen wij het enkel en alleen hebben over de Sleidingenaar Wilfried Martens: zijn jeugd en studentenperiode, en de keren dat hij naar zijn geboorteplaats kwam.  Onder de rubriek "uitgaven" vind je boeken die de politicus beschrijven. Op de rest van het internet ook.

 

In 1934 treden twee mensen in het huwelijk die zich gaan vestigen op een kleine hoeve in de Wittemoer (huidig nr 11): Henri Martens uit Evergem en Virginie Estella Vanlaecken uit Ruiselede.

 

Virginie, beter bekend onder haar tweede naam Stella, trouwt op haar dertigste verjaardag met haren Henri (Foto 2755 - Bron : Gilbert Martens)

Virginie, beter bekend onder haar tweede naam Stella, trouwt op haar dertigste verjaardag met haren Henri

 

 

Henri combineert om den brode drie jobs: kolenhandelaar, keuterboer en melkophaler voor melkerij Sint-Joris, die rechtover de woning ligt. Op 19 april 1936 word hun eerste zoon geboren: Wilfried Achiel.

 

Wilfried en buurjongentje Antoine De Ruyter in hun eerste levensjaar. (Foto 2756 - Bron : Gilbert Martens

Wilfried (rechts) en buurjongentje Antoine De Ruyter in hun eerste levensjaar.

 

 

Wilfried krijgt er nog 4 broertjes bij: Gilbert (1937), tweeling André en Amaat (1940), en Daniël (1943). André overlijdt al op anderhalfjarige leeftijd.

 

Op de kleuterschool blijkt Wilfried een pientere jongen te zijn (Foto 2760 - Bron : Gilbert Martens

Op de kleuterschool blijkt Wilfried een pientere jongen te zijn

 

 

Ondertussen breekt de tweede Wereldoorlog uit en Wilfried maakt die bewust mee. Hij herinnert zich de inval van de bezetter. "Op die dag voerde ons dienstmeisje ma achter op de fiets naar het dorp. Ik zie de Langendam nog voor me. Plots riep het meisje: "Kijk eens omhoog! Zoveel vliegtuigen!" Het waren de Duitsers die België waren binnengevallen en op weg waren om achter de linies bombardementen uit te voeren."

Op het hof stonden paarden van Belgische soldaten. Nadien kwamen Duitsers met tanks en zware voertuigen op het erf. Wilfried weet nog dat een der Duitse officieren  tegen moeder begon te tieren omdat hij met Gilbert een "eigenaardige koffer" probeerden open te maken. Er zaten handgranaten in...

Na het vertrek van die eerste Duitse colonne keerde de rust pas weer.

 

Een bescheiden, streng katholiek landbouwersgezin zoals er zovele zijn in 1943 : Wilfried, vader Henri, Amaat, Daniël, moeder Stella en Gilbert. (Foto 2758 - Bron : Gilbert Martens)

Een bescheiden, streng katholiek landbouwersgezin zoals er zovele zijn in 1943 : Wilfried, vader Henri, Amaat, Daniël, moeder Stella en Gilbert.

 

 

Een paar maanden na het nemen van bovenstaande foto, halfweg de wereldoorlog, sterft vader. Een ramp voor het gezin dat in deze moeilijke tijden haar kostwinner kwijt is. Iets meer dan een jaar later hertrouwt Stella met Octaaf Van der Haeghen. Wilfried krijgt er nog een stiefbroer bij in 1946: Rudy. In 1954 overlijdt ook Octaaf.

 

De gebroeders Martens net na de oorlog wachten de komst van hun  steifbroer af. Wilfried staat uiterst links. (Foto 2759 - Bron : Gilbert Martens)

De gebroeders Martens net na de oorlog wachten de komst van hun  stiefbroer af. Wilfried staat uiterst links.

 

 

De (na)oorlogse schaarste, de afwezigheid van een vroeg gestorven vader en een zwakke gezondheid tekenen de sombere jeugd van de introverte jongen. Hij blijkt echter begiftigd met een groot talent.

 

 

> Geluidsfragment : Wilfried Van Hoorebeke over Wilfried Martens in de klas

 

 

 

 

Wilfried op zijn plechtige communie (Foto 2761 - bron : Gilbert Martens)

Wilfried op zijn plechtige communie

 

 

De capaciteiten van Wilfried ontgaan zijn onderwijzers niet. Achilles Verplaetse tipt onderpastoor Drossens, die zorgt voor een studiebeurs van het "fonds voor meerbegaafden". En terwijl de meeste leerlingen naar het zevende en achtste studiejaar gaan, mag Wilfried in 1949 opdraven naar het college van Eeklo, waar hij uitblinkt in de Grieks-Latijnse Humaniora.

 

 

> Geluidsfragment : Wilfried Van Hoorebeke over de voorspelling van Achilles Verplaetse

 

 

 

 

Het eerste collegejaar moet hij alweer 5 maanden het bed houden met gewrichtsontsteking en hoge koorts. Ondertussen luistert hij ademloos naar de verslaggeving - in het "ABN" natuurlijk - van de volop woedende koningskwestie op de radio. De pas uitgevonden penicilline redt hem definitief en de pientere en leergierige scholier zal alsnog als primus slagen.

In zijn klas wordt hij een enthousiast promotor van dat Algemeen Beschaafd Nederlands. Daarmee is student Wilfried in het Sleinse dorpsleven een uitzondering. Later zal hij een rabiaat voorstander worden voor de invoering van één Nederlandse taal. Zelf noemt hij dit ook de aanleiding van zijn politiek ontwaken. Vanaf zijn veertiendee zweert hij het dialect af. Toch loochent Wilfried zelfs op latere leeftijd zijn roots niet...

 

> Geluidsfragment : Wilfried Van Hoorebeke over Wilfried Martens' Sleins

 

 

Klasfoto van het laatste collegejaar (retorica) 1954-55. Wilfried is de 2e van links vooraan. (foto 2762 - Bron : Familie Martens)

Klasfoto van het laatste collegejaar (retorica) 1954-55. Wilfried is de 2e van links vooraan.

 

 

Ook engageert Wilfried zich in de KSA (zie ook onder verenigd slenne/jeugdverenigingen/KSA). Hij wordt zelfs gewestleider van het Meetjesland.

 

Gewestleider tijdens een ceremonie in 1955. Naast hem EHen René Vereecke en wat verder Achiel Boussen (Foto 2763 - Bron : Familie Martens)

Gewestleider tijdens een ceremonie in 1955. Naast hem EHen René Vereecke en wat verder Achiel Boussen

 

 

Ook in 1955 start hij studies rechten en wijsbegeerte aan de katholieke universiteit van Leuven. Het eerste jaar houdt hij zich nog gedeist uit vrees zijn studiebeurs te verliezen, maar korte tijd later ontpopt hij zich tot studentenleider en begaafd redenaar.

 

 

Redenaar op de Ijzerbedevaart 1958 (Foto 2767 - Bron : Familie Martens)

Redenaar op de Ijzerbedevaart 1958

 

 

Praeses van het Katholiek Vlaams Hoog Studentenverbond, academiejaar 1959-60 (Foto 2768 - Bron : Familie Martens)

Praeses van het Katholiek Vlaams Hoog Studentenverbond, academiejaar 1959-60

 

 

De KVHV praeses met Lieve Verschroeven, waarmee hij zal trouwen (Foto 2769 - Bron : Familie Martens)

De KVHV praeses met Lieve Verschroeven, waarmee hij zal trouwen

 

In 1960 studeert Wilfried af met grote onderscheiding, waarna hij met zijn vriend Lode Verhaegen een advocatenkantoor begint in Gent. (Foto 2771 - Bron : Familie Martens)

In 1960 studeert Wilfried af met grote onderscheiding, waarna hij met zijn vriend Lode Verhaegen een advocatenkantoor begint in Gent.

 

 

Gilbert trouwt met Christien Van Hecke. Wilfried, hier met echtgenote, is getuige. (Foto 2772 - Bron : Gilbert Martens)

Gilbert trouwt met Christien Van Hecke. Wilfried, hier met echtgenote, is getuige.

 

 

De politieke carrière wenkt. Partijvoorzitter van de CVP, eerste minister in negen regeringen, architect van het federale België, voorzitter van de Europese Volkspartij,... Slenne is werkelijk vééééél te klenne. Maar toch verschijnt hij soms bij ons nog in het openbaar.

 

Premier Martens komt de nieuwe Mithremstraat inhuldigen (Foto 2773 - bron : Gilbert Martens)

Premier Martens komt de nieuwe Mithremstraat inhuldigen

 

 

In mei 1979 krijgt Wilfried zijn eigen Mithrem in de feesttent (Foto 2774 - Bron : Gilbert Martens)

In mei 1979 krijgt Wilfried zijn eigen Mithrem in de feesttent

 

 

De bekendste bewoner van de Wittemoer krijgt een witte moer cadeau (Foto 2775 - bron : Gilbert Martens)

De bekendste bewoner van de Wittemoer krijgt een witte moer cadeau

 

 

Af en toe is er ook eens een reünie van de klas van 1936. Ook dan is Wilfried van de partij.

 

> Geluidsfragment : Wilfried Van Hoorebeke over Wilfried Martens bij oud-klasgenoten

 

 

n 1986 komen ze, als vijftigjarigen, voor het eerst nog eens samen. Wilfried in het midden tussen zijn oude meesters De Coninck en Robberecht. (Foto 2792 - Bron : Wilfried Van Hoorebeke)

In 1986 komen ze, als vijftigjarigen, voor het eerst nog eens samen. Wilfried in het midden tussen zijn oude meesters De Coninck en Robberecht.

 

 

n 1989 is hij centrale gast in de eerste aflevering van het VTM-programma Klasgenoten (Foto 2793 - Bron : Wilfried Van Hoorebeke)

In 1989 is hij centrale gast in de eerste aflevering van het VTM-programma Klasgenoten

 

 

In 2011 komen de ondertussen 75-jarigen opdagen in Pattaya (Foto 2794 - bron : Wilfried Van Hoorebeke)

In 2011 komen de ondertussen 75-jarigen opdagen in Pattaya

 

 

Wilfried en echtgenote Miet Smet poseren tussen organisatoren Wilfried en Annemarie Van Hoorebeke (Foto 2795 - bron Wilfried Van Hoorebeke)

Wilfried en echtgenote Miet Smet poseren tussen organisatoren Wilfried en Annemarie Van Hoorebeke

 

 

> Geluidsfragment : Wilfried Van Hoorebeke's beschouwing over de laatste ontmoeting met Wilfried Martens

 

 

Wilfried blijft actief tot zijn laatste levensdagen. Hij overlijdt op 10 oktober 2013.  En het klopt wat hij zei: "Iedereen draagt een stuk van zijn jeugd mee in zijn verdere leven. The boy can leave the farm but the farm will never leave the boy."

Nog diezelfde dag wordt onderstaand filmpje op Youtube gepubliceerd. Slenne zal hem nie vergeedn...

www.youtube.com/watch?v=32xoK6DDF8Y

 

Wilfried Martens kreeg een staatsbegrafenis in Gent, die zelfs op televisie werd uitgezonden. In 2016 kreeg hij een standbeeld op het dorpsplein van zijn geboortedorp, dat omgedoopt werd tot het Wilfried Martensplein.