Schuttersverenigingen bestaan al eeuwenlang en gaan zelfs terug tot de middeleeuwen.

 

De oudste foto van een Sleinse schuttersmaatschappij, 1880

 

Daarvoor was er zelfs al een karabijniersgilde "stelsel Flobert", gesticht in 1872. Zij hadden hun lokaal in de Weststraat, café Het Gouden Hoofd bij Eduard-Constant Laroy.

 

De Karabijniers van Sleidinge omstreeks 1920 met oa  Richard,  Maurits en Florimond Ghysbrechts, August Lehoucq, Aimé De Walsche en notaris Huyghe. Wie kent er nog?

 

In 1883 sticht brouwer Polydoor Dierick De Eendracht, waar hij tevens voorzitter van wordt. Hun lokaal is o.a. gevestigd in café 'Saverwijns', rechtover de gemeenteschool (huidig nr. 121).

 

De Eendracht drukte haar reglement af op grote affiches, 1883

 

 

Twee leden van de maatschappij ''De Eendracht' vieren hun gouden jubileum. De man die volgens de krant Leon De Letter is, zou in feite Leon Geleyte zijn, bloemist op Hooiwege, nu Lovendonk , achter huidg Hooiwege nr19.

 

 

Toeval of niet, in 1963 sticht men in hetzelfde lokaal de handboogmaatschappij St. Joris. (Is dit 'De Eendracht' die van naam verandert of is het een totaal nieuwe club?) Deze schutters op staande wip verhuizen in 1971 naar de achterkant van het gemeentehuis. Men neemt de wippen mee naar het terrein in het Oostveld (nu gemeentelijke opslagplaats). Jarenlang een vertrouwd gezicht verhuizen ze in I999 naar Kluizen, om uiteindelijk in 2007 de belanden in Doornzele.

 

Schutters op de liggende wip aan café 't Spiegelhof  bij Henri Van Hulle, 1975

 

Ondertussen gaat het goed met de maatschappij. Ze behalen verschillende nationale titels (kampioen 2de sector KNBBW in 1980, 94 en 97).

 

Het driegeslacht boogschutters : in het midden René Wulgaert koning in 1986, rechts zoon Robert, koning van het Meetjesland in 1981 en keizer van Groot-Evergem. Links kleinzoon Marc, koning in 87 en 92

 

In heel wat Sleinse cafés was er een of andere maatschappij gevestifd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn (op de liggende wip): 't Buisken, 't Snepken, 't Zwaantje, Verona (in café Oud Gemeentehuis), Recht en Vrij, ...

 

Schutters aan de staande wip op het Oostveld

 

 

Kampioen Julien Pieters

 


Antoine Pisonier mee zijn goai an café Al Kontent

 

Ook eigen aan de wedstrijden waren - en zijn - de prijzen in natura.

 

Een varkensschieting bij slager André Versluys, 1953. Robert Van Den Kerchove, Raymond Meiresonne, André Versluys, ? De Wulf, ? en ? De Clercq. Zittend Ghuislain Versluys en het prijsbeest.