Het verenigingsleven is hier tegenwoordig, zoals overal, enorm uitgebreid. Voor elke strekking, leeftijdsgroep, interesse, talent, is er wel een club, bond of maatschappij. Toch mogen we niet vergeten dat dit nog niet zolang het geval is. Het is maar van zodra de mens van de maatschappij een beetje vrije tijd kreeg, dat deze verenigingen konden ontstaan. Grosso modo gesproken vanaf begin de jaren 1900.

Deze rubriek zal op termijn nog erg uitbreiden. Voorlopig zijn de laatste twee categorieën nog volledig in voorbereiding. Hier nog eens een oproep aan alle verenigingen om hun bijdrage te leveren!

Verenigd Slenne > ACV-ACW
Verenigd Slenne > Boerengilde St.-Joris - Landelijke Gilde en KVLV
Verenigd Slenne > Het Rode Kruis
Verenigd Slenne > Jeugdverenigingen
Verenigd Slenne > KAV
Verenigd Slenne > Kermis- en wijkcomités
Verenigd Slenne > Oudstrijdersverenigingen
Verenigd Slenne > VVVG