In deze rubriek gaan we dieper in op hoe de mensen omgingen met sacramenten en geloof. Veel van de kerkelijke plechtigheden en activiteiten zijn nu verdwenen.

 

1. De Ommegang

> Geluidsfragment : Gilbert De Corte over Godelieve kermis

 

2. De processies

Tot einde de zestiger jaren kende Sleidinge jaarlijks drie processies.

De eerste, de zogenaamde Kruisprocessie, ging door in mei. Op de feestdag van de Kruisvinding werd er gezegend met de relikwie van het H. Kruis. Kort nadien volgden de drie Kruisdagen (maandag tot woensdag voor OLH Hemelvaart) .Deze Kruisprocessie was de kleinste en deed de eerste dag het Dorp aan, de tweede dag de Dellaertsdreef en de derde dag de Wurmstraat.

In diezelfde meimaand kwam dan de Sacramentprocessie (de tweede donderdag of zondag na Pinksteren). De processie trok na de hoogmis van de kerk naar de Motte (Polenstraat) , om ter hoogte van bieruitzetter Roegiers rechtsomkeer te maken naar Hooiwege (Ave Maria). De inwoners langs de omloop bevlagden en versierden hun huizen.

 

Processie 1956. het vaandel gaat op rozen

 

> Geluidsfragment : Alberta Buysse over de processies

 

De derde processie vond plaats ‘op halvoest’ (15 augustus), feest van O.-L.-Vrouw Hemelvaart. Zij volgde hetzelfde parcours, dat werd bestrooid met rozenblaadjes en allerlei groen. In die processie stapten alle verenigingen en maatschappijen op achter hun vaandel, een afvaardiging van het gemeentebestuur, en ook de eerste en plechtige communicanten van dat jaar.

 

Bron : ? - 2154

Klaar voor deelname aan de processie, 1936

3. De roepingendagen

Op deze dagen kwamen alle Sleidingenaren samen met een geestelijke roeping.

Priesters, paters, zusters, begijnen en broeders zagen elkaar – dikwijls voor het eerst – en hun familie – dikwijls sinds lang – terug tijdens deze bijeenkomsten, waarop een toch wel heel speciale sfeer heerste.

Deze roepingendagen gaan door in 1969, 1970, 1983, 1988 en 1993.

 

> Beeldfragment 1983 2010 roepingendag