1801 - 1925 : Bureel Van Weldadigheid en Commissie van Burgerlijke Godshuizen

 

Napoleon stelt vanaf 1801 de gemeentebesturen verantwoordelijk voor de opvang van de zwakkeren. Er komen twee, nauw met elkaar verwante, instellingen:

1.Het bureel van Weldadigheid (“Armbureel”) geeft steun aan thuiswonende armen. Hierin zetelen – onbezoldigd - vooral rijkere boeren en notabelen.

2.De Commissie van Burgerlijke Godshuizen richt gebouwen op om daklozen, zieken, wezen en bedelaars tijdelijk te huisvesten( “hospice” of “klooster”)

 

Een zeldzaam beeld van de oudste kloostergebouwen. (Bron : SFK - foto 2114)

Een zeldzaam beeld van de oudste kloostergebouwen.

Hierin zetelen onder andere Eduard De Seille, de burgemeester en de pastoor.  In Sleidinge wordt het eerste Godshuis gebouwd in 1833 (huidige parking van het rustoord ‘Ter Hollebeke’. De gewezen Moeder Overste van de Maricolen uit Waasmunster neemt hier haar intrek.

 

 

 

{wmv}9020{/wmv}

 

1958 2010 125 jaar Godshuis zusters Franciscanessen

 

 

Amper 3 jaar later begint men al bij te bouwen en wordt bovengenoemde zuster de eerste Moeder Overste van de zusters Franciscanessen, die vanaf dan hier een gemeenschap vormen.

Een jaar later begint de orde een zondagschool (zie onder Onderwijs/vrij onderwijs).

Na 1840 bouwt men verder aan wat Sleidinge als ‘het klooster’ is gaan noemen ( tot 1995 langsheen Hooiwege) Er is ook een boerderij die in alle voedingsbehoeften voorziet.

 

 

Een zeldzaam beeld van de oudste kloostergebouwen. (bron : SFK - foto 2109)

Een zeldzaam beeld van de oudste kloostergebouwen.

 

 

In 1846 teistert de grote aardappelcrisis ons land en de armoede neemt sterk toe. Men beslist in 1848 een Leerwerkhuis te openen voor wevers (de thuisweverij was in vrije val geraakt). Er wordt hiervoor beroep gedaan op Pieter-Bernard Dobbelaere. (zie onder Economie en handel/bedrijven/textiel Calcutta)

In 1847 blijkt de feestdag van St. Jozef (19 maart) een miraculeuze dag. 3 personen genezen op miraculeuze wijze van een geweldige zenuwtrekking. Van deze genezing zijn al de zusters (16) getuige geweest.

In 1848 begint men een hospitaal speciaal voor de verzorging van de besmettelijke tyfus, één jaar later verzorgt men er vreedzame krankzinnigen.

In 1865 wordt de eerste directeurswoning gebouwd op de hoek met de Kerkstraat.

 

 

 

 

Rechts de directeurswoning, links het imposante kloostergebouw. (bron : SFK - foto 2104)

Rechts de directeurswoning, links het imposante kloostergebouw.

 

Tezelfdertijd wordt beslist dat de zusters voortaan levenslang 1 frank per dag toegekend krijgen, ook al verlaten ze Sleidinge.

Vanaf 1887 komt er een (ver)bouwingsgolf op gang die duurt tot 1910. Er komen onder andere ziekenzalen, een hospitaal, dodenhuis, een nieuwe bestuurderswoning in plaats van de oude, en de neogotische kapel van de gerenommeerde Gentse architect Vaerewijck (1904).

 

De neogotische kapel van 1904. (Bron : Zusters Franciscanessen -  foto 439)

De neogotische kapel van 1904.

 

 

Het imposante geheel krijgt zijn voorgevel in 1908.

Voortaan zal nu het bureel van Weldadigheid (zie hierboven) beslissen wie mag opgenomen worden in het klooster.

Dan komt de Groote Oorlog. In 1914 wordt het klooster enkele dagen opgeëist door het Belgische leger om de terugtrekkende troepen te huisvesten. De bewoners moeten het klooster verlaten en terug bij hun familie intrekken. Voor diegenen die dat niet kunnen stelt Vitalie Goossens haar huis, dat aan de overkant ligt, open. Hier wordt de grondslag gelegd voor de latere Materniteit en rustoord Ave Maria!

 

 

Het kloosterhospitaal. (Bron : Joris De Wildeman - foto 2111)

Het kloosterhospitaal.

 

 

Op het einde van de oorlog worden er veel vluchtelingen verzorgd. Er wordt ook een neergeschoten Belgische piloot als krijgsgevangene verpleegd, met name Karel Van der Cruyssen. Deze Gents middenstandsvoorman werd later de eerste voorzitter van het NCMV, en zou nog later als Dom Marie Albert in Orval het gelijkgenoemde trappistenbier op de markt brengen.

In 1922 verwerven de zusters het huis en gronden van Vitalie Goossens