Het Institut Saint-Sébastien - Mater Dei ( voor dames).

 

Dr. Ruyssen stichtte een zestal jaren na de opening van het Sint-Jozefs-instituut ook een dames-afdeling. In oorsprong was dit een huis met één verdieping waar 3 wereldlijke verpleegsters de zieken verzorgden in een vijftal kamers. Daarna kwamen de zusters der H.Familie uit Gent (Briel) zich als verpleegster vestigen.

In 1896 kwamen de "Dochters van het Kind Jezus" (moederhuis : Rijsel-Frankrijk) naar Sleidinge op voorspraak van Guido Gezelle, toenmalig aalmoezenier van de voornoemde zusters te Kortrijk en studievriend van Dr. August Ruyssen.


Oorspronkelijk (wit) gebouw waar alles in 1896 begon. (Bron : Zuster Thérèse - foto 423)
Oorspronkelijk (wit) gebouw waar alles in 1896 begon.


Vue du parc : rusten in het park ca. 1920. (Bron : Zuster Thérèse - foto 402)

Vue du parc : rusten in het park ca. 1920.

Geleidelijk breidde ook dit instituut zich uit onder de naam "St.Sébastien", naar de voornaam van priester Kneipp.


Kneipp-gesticht van de zusters: het Sint-Sébastieninstituut. (Bron : Zuster Thérèse - foto 417)

Kneipp-gesticht van de zusters: het Sint-Sébastieninstituut.

In 1946 werd het toegewijd aan O.L.Vrouw, en men veranderde de naam in Mater Dei in 1950, bij gelegenheid van de herbouwing van de centrale ingang “het Sebastiaansbeeldje, de lijdende figuur met doorschoten ledematen, oefende op sommige patiënten een drukkende invloed uit, en werd dan ook verwijderd uit zijn nis in de voorgevel”.

Ook in dit gesticht richtte men in 1951 een nieuwe vleugel op. De afkomst van de zusterorde en de financiële status van de toenmalige doelgroep maken het Frans tot voertaal.

Luxe eenpersoonskamer ca. 1950. (Bron : Zuster Thérèse - foto 419)
Luxe eenpersoonskamer ca. 1950.

Badhuis (Bron : Zuster Thérèse - foto 413)

Badhuis.

Ook de trein zorgt voor een goede verbinding: met paard en koets worden de patiënten naar het Gentse Sint-Pietersstation gebracht, hun bezoekende familieleden maken dankbaar gebruik van de dichtbijgelegen station in de Weststraat.

Ook voor de vrènknip geld de evolutie in de jaren zeventig zoals geschetst onder Sint Jozef.


Voorgevel Mater Dei omstreeks 1975. (Bron : Zuster Thérèse - foto 436)
Voorgevel Mater Dei omstreeks 1975.


In 1988 volgt de fusie de twee instellingen tot vzw Psychiatrische Centra Sleidinge.

Jaarlijks worden momenteel 1700 personen voor korte of langere tijd opgenomen.