het hof van Criel op Volpenswege, 1991 (foto 2897 - Sleinse Filmklub)

het hof van Criel op Volpenswege, 1991

 

 

Urbain Criel en Marie-Therèse Geirnaert woonden naast elkaar op Volpenswege. In 1965 getrouwd nemen ze van beide ouders de boerderij over met 8 melkkoeien, 14 stuks jongvee, 1 paard, 3 zeugen en 8,5 ha grond met verschillende teelten. In 1967 worden ze onteigend voor de aanleg van het Spaarbekken. In de Wellingstraat wordt de boerderij gepacht van Maurice De Bleecker. De veestapel werd stap voor stap elk jaar uitgebreid met koeien, vleesvee, zeugen en vleesvarkens. Zoon Luc had van kleins af al interesse en volgde landbouwschool te Oedelem. In 1980 wordt een nieuwe hoeve gekocht op Volpenswege 96, die Cyriel Verzee tot dan uitbaatte.

 

 

de filmclub interviewt urbain en marie-claire (foto 2898 - Sleinse Filmklub)

Vader Marcel, Urbain en Marie-Thérèse

 

 

den achterkant van het hof, 1991 (Foto 2899 - Sleinse Filmklub)

den achterkant van het hof, 1991

 

De varkenspest zorgt voor de stopzetting van de zeugenhouderij in de Wellingstraat. Zoon Luc neemt op 1/1/1991 het bedrijf voor de helft over en start samen-uitbating met zijn ouders. Vanaf 2002 is het Luc alleen die een gespecialiseerd melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 65 stuks jongvee en 62 ha grond met verschillende teelten runt.